VVH

07.01.2014 16:12
Výroční valná hromada 

se koná 11.1.2014 v sále obecní restaurace

Začátek byl stanoven na 16:30 hod

                                           Zve výbor SDH