21.04.2013 16:39

Dne 21.4.2013 provedly naši členové SDH vyčištění požární nádrže po zimě o které nás požádal Obecní uřad.Počasí nám přálo a tak se práce zdařila a stihla se splnit v naplánovaném rozsahu.Pár foto zde

Začala oprava vleku za osobní automobil a přestavba pro hasičské potřeby foto zde. Práce na vleku budou ještě pokračovat i o dalších víkendech dle potřeby postupu prací.Zájemci z řad členů kteří mají zájem s pomocí se můžou informovat u Romana Ulricha nebo Petra Baculáka ml.